การชดเชยสินค้า

เมื่อลูกค้าทำการสั่งซื้อสินค้าจากร้านพวงหรีด หรีดมาลา พบว่าสินค้าเกิดความชำรุดเสียหาย ทางเรายินดีชดเชยความเสียหายให้ในแต่ละกรณี โดยมีเงื่อนไขดังนี้

1. หากลูกค้าสั่งซื้อพวงหรีดแล้วพบว่าพวงหรีดที่ได้รับนั้นเกิดความเสียหายระหว่างทางหรือเกิดความล่าช้าในการจัดส่งพวงหรีด ทางร้านยินดีรับผิดชอบด้วยการจัดส่งพวงหรีดใหม่อีกครั้งในวันถัดไป และทำการพิจารณาสำหรับการชดเชยความเสียหายให้ในแต่ละกรณี

2. หากลูกค้าที่สั่งซื้อพวงหรีดดอกไม้สดแล้วพบว่าดอกไม้สดที่นำมาจัดพวงหรีดนั้นแห้ง เหี่ยว หรือช้ำ หรือพวงหรีดพัดลมชำรุดเสียหาย ทางร้านยินดีนำพวงหรีดกลับมาแก้ไขให้ใหม่ หรือเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ให้ และจัดส่งให้ในวันรุ่งขึ้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

3. สำหรับการโอนเงินคืนลูกค้าในกรณีที่ลูกค้าขอยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าเองด้วยเหตุผลส่วนตัว และไม่ใช่ความผิดของทางร้าน ทางร้านจะทำการหักค่าธรรมเนียมในการโอนเงินคืน 15% ของยอดโอนชำระ

ทั้งนี้ ทางร้านพวงหรีด “หรีดมาลา” ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่าง ๆ ตามความเหมาะสมนะคะ

หากต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ได้ 02-026-3338