ร้าน “หรีดมาลา” ขอนำเสนอพวงหรีดของใช้อย่าง “พวงหรีดช้อน” ซึ่งเราเลือกใช้เฉพาะช้อนคุณภาพดีมาจัดตกแต่งเป็นพวงหรีดอย่างสวยงาม และมีสีให้เลือกอย่างหลากหลาย โดยหรีดแต่ละพวงใช้ช้อนกลางจำนวนทั้งสิ้น 40 คัน นอกจากดีไซน์ที่สวยงามดูทันสมัยแล้ว ยังมีประโยชน์ในด้านการใช้สอยอีกด้วย เนื่องจากเจ้าภาพสามารถมอบพวงหรีดช้อนให้แก่ทางวัด เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป หรือนำไปบริจาคให้แก่มูลนิธิ/สถานที่ที่ต้องการหลังเสร็จสิ้นพิธีศพด้วย

พวงหรีดช้อน รหัส 1905
1,290.00 ฿
พวงหรีดช้อน รหัส 1903
1,290.00 ฿
พวงหรีดช้อน รหัส 1908
1,290.00 ฿
พวงหรีดช้อน รหัส 1907
1,290.00 ฿
พวงหรีดช้อน รหัส 1906
1,290.00 ฿
พวงหรีดช้อน รหัส 1904
1,290.00 ฿
พวงหรีดช้อน รหัส 1901
1,290.00 ฿
พวงหรีดช้อน รหัส 1902
1,290.00 ฿