ร้านหรีดมาลาจะเปิดทำการระหว่างเวลา 8.00-21.00 น. และงดให้บริการส่งพวงหรีดในวันที่ 12 ส.ค. เนื่องจากตรงกับวันแม่แห่งชาติค่ะ Dismiss