Monthly Archives: September 2020

ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด 12 นักษัตร ตามคติล้านนา
ทำบุญไหว้พระธาตุประจำปีเกิด 12 นักษัตร เสริมสิริมงคลตามคติล้านนา

เครดิตภาพ: https://www.pixabay.com/ แม้ว่าความเชื่อเรื่องการไหว้บูชาพระธาตุประจำปีเกิด 12 นักษัตรจะไม่ใช่หลักปฏิบัติในหลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนา หากเป็นคติความเชื่อของชาวล้านนาหรือชาวไทยเหนือ แต่ก็มีคนจำนวนไม่น้อยที่หาโอกาสสักครั้งหนึ่งในชีวิตเพื่อเดินทางไปนมัสการไหว้พระธาตุประจำปีเกิดของแต่ละคนให้ได้รับอานิสงส์ผลบุญและเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับตนเอง ตามหรีดมาลามาดูกันค่ะว่าพระธาตุของแต่ละปีนักษัตรอยู่ที่จังหวัดอะไรกันบ้าง ความเป็นมาของพระธาตุประจำปีเกิด ก่อนที่จะทราบถึงพระธาตุประจำปีเกิดทั้ง 12 นักษัตร หรีดมาลาขอเล่าเกร็ดความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของพระธาตุประจำปีเกิดนะคะว่าพระธาตุประจำปีเกิดนั้นเป็นคติความเชื่อของชาวล้านนามาตั้งแต่โบราณค่ะ ซึ่งเชื่อกันว่าก่อนที่ดวงวิญญาณจะมาปฏิสนธิในครรภ์มารดาก็จะมีสัตว์ประจำนักษัตร หรือชาวล้านนาเรียกกันว่า[...]