วิธีดูแลพวงหรีดดอกไม้สด
How to ดูแลพวงหรีดดอกไม้สดอย่างไรให้เหี่ยวช้า

พวงหรีดดอกไม้สดถือเป็นเครื่องแสดงความเสียใจ ความเคารพและความรำลึกนึกถึงผู้ตายในงานศพมาเป็นเวลานานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 แต่สิ่งหนึ่งที่คนทุกคนมักพบเห็นเวลาไปร่วมงานศพ พวงหรีดดอกไม้จะเริ่มเหี่ยวเมื่อเวลาผ่านไป ซึ่งอาจจะทำให้ภาพรวมออกมาดูไม่สวยงาม หรีดมาลาจึงนำเทคนิคการดูแลดอกไม้ง่าย ๆ ใช้ได้จริงและราคาไม่แพงมานำเสนอ เพื่อให้พวงหรีดทุกพวงสามารถคงความสดไว้ได้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ สาเหตุที่ดอกไม้เหี่ยว ก่อนที่เราจะไปดูเทคนิค หรีดมาลาชวนมาฟังก่อนว่าทำไมดอกไม้ถึงเหี่ยว โดยธรรมชาติดอกไม้อาศัยน้ำและสารอาหารจากลำต้นและรากมาหล่อเลี้ยงให้ดอกไม้ยังคงสดอยู่เสมอ เมื่อช่างจัดดอกไม้ตัดออกจากต้นมาประดับบนพวงหรีด[...]

ความเป็นมาของพวงหรีดดอกไม้สด
อัปเดตข้อมูลใหม่ ปี 2021 พวงหรีดดอกไม้สด จุดเปลี่ยนธรรมเนียมงานศพในเมืองไทย

วัฒนธรรมถือเป็นมรดกตกทอดที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงให้เข้ากับยุคสมัย วิถีชีวิตของคนในสังคมที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัยหรือเทคโนโลยีอยู่เสมอ ธรรมเนียมปฏิบัติและวัฒนธรรมเกี่ยวกับงานศพเองก็เคยผ่านเหตุการณ์การเปลี่ยนผ่านมาหลายครั้ง หลายหน โดยเหตุการณ์สำคัญที่ หรีดมาลา นำมาเล่าวันนี้คือการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมที่เกิดจาก “พวงหรีด” จากการทิ้งศพไว้ในป่าเรื่อยมาจนถึงการทำพิธีฝังศพไว้กับสิ่งของเครื่องใช้ มนุษย์ในเอเชียอาคเนย์มีการปรับตัวในเรื่องพิธีศพที่ละเอียดมากขึ้น หลังได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมจากศาสนาพราหมณ์-ฮินดูและศาสนาพุทธเข้ามาในพื้นที่ ส่งผลให้สังคมพัฒนาตนเองมีระบบการปกครอง และเริ่มจัดการพิธีศพด้วยการเผา โดยพิธีกรรมงานศพในอดีตของคนไทยนั้นมีความเชื่อว่า คนตายนั้นเกิดจากขวัญหลุดออกจากร่าง[...]

พิธีฉลองอัฐิหรือทำบุญกระดูก
“ฉลองอัฐิ” พิธีสำคัญของชาวพุทธที่ต้องทำเมื่อคนสำคัญจากไป

พิธีฉลองอัฐิ หรือที่บางคนเรียกว่า ทำบุญกระดูก เป็นพิธีสำคัญที่ชาวไทยพุทธจะนิยมทำกันเพื่อแสดงความกตัญญูต่อผู้ล่วงลับซึ่งอาจจะเป็นบิดามารดาหรือคนที่เคารพรัก นอกจากนี้ยังเป็นพิธีที่ช่วยเสริมดวงอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับวงศ์ตระกูลด้วย โดยในอีกนัยหนึ่งที่ศาสนาพุทธมักชอบซุกซ่อนคำสอนไว้ในพิธีกรรมทางศาสนาอยู่บ่อยครั้ง คือการเตือนสติให้รู้ถึงความตายเป็นสิ่งที่แน่นอนไม่อาจเลี่ยงได้ และเป็นการเตือนตนให้มีสติอยู่เสมอตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาท บทความนี้ร้านหรีดมาลาพาผู้อ่านไปรู้จัดพิธีนี้กัน โดยทั่วไปของพิธีฉลองอัฐินั้นจะแบ่งมาได้ 3 แบบด้วยกันคือ 1.การทำบุญฉลองอัฐิตอนเย็นวันเผาศพ 2.ตอนเช้าหรือตอนเพลในวันถัดไปหลังเผาศพ 3.ทำเมื่อเจ้าภาพมีความพร้อม [...]