พิธีงานศพไทย
ความเชื่อและขั้นตอนในการจัดพิธีงานศพไทยที่คุณต้องรู้

Credit by: https://www.aladinplaza.com พิธีงานศพไทยถือเป็นประเพณีหรือพิธีกรรมอย่างหนึ่งที่ผู้ใกล้ชิดอย่างคนในครอบครัว หรือญาติสนิทมิตรสหาย จะกระทำให้กับผู้ล่วงลับเป็นครั้งสุดท้าย เพื่อเป็นการให้เกียรติและระลึกถึงคุณงามความดีของผู้วายชนม์เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ค่ะ ซึ่งหรีดมาลาจะมาอธิบายถึงวิธีการและขั้นตอนในการจัดพิธีศพกันค่ะว่ามีความเชื่อ วิธีการ และขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไรกันบ้าง วิธีการและลำดับขั้นตอนในการจัดพิธีงานศพไทย เมื่อผู้ล่วงลับนั้นเสียชีวิตลงแล้ว ญาติหรือผู้ใกล้ชิดสามารถปฏิบัติตามวิธีการและขั้นตอนในการจัดพิธีงานศพไทย ดังต่อไปนี้คือ… 1.[...]