1906 – ขาวแดง
1,290.00 ฿
1903 – เขียวขาว
1,290.00 ฿
1907 – ราตรีน้ำเงิน
1,290.00 ฿
1905 – ม่วงชมพู
1,290.00 ฿
1904 – เหลืองสลับม่วง
1,290.00 ฿
1908 – ระบายชมพู
1,290.00 ฿
1901 – ฟ้าแซมแดง
1,290.00 ฿
1902 – ตะวันฉาย
1,290.00 ฿