ร้าน “หรีดมาลา” ขอนำเสนอพวงหรีดของใช้อย่าง “พวงหรีดช้อน” ซึ่งเราเลือกใช้เฉพาะช้อนคุณภาพดีมาจัดตกแต่งเป็นพวงหรีดอย่างสวยงาม และมีสีให้เลือกอย่างหลากหลาย โดยหรีดแต่ละพวงใช้ช้อนกลางจำนวนทั้งสิ้น 40 คัน นอกจากดีไซน์ที่สวยงามดูทันสมัยแล้ว ยังมีประโยชน์ในด้านการใช้สอยอีกด้วย เนื่องจากเจ้าภาพสามารถมอบพวงหรีดช้อนให้แก่ทางวัด เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป หรือนำไปบริจาคให้แก่มูลนิธิ/สถานที่ที่ต้องการหลังเสร็จสิ้นพิธีศพด้วย

1901 – ฟ้าแซมแดง
1,290.00 ฿
1902 – ตะวันฉาย
1,290.00 ฿
1903 – เขียวขาว
1,290.00 ฿
1904 – เหลืองสลับม่วง
1,290.00 ฿
1905 – ม่วงชมพู
1,290.00 ฿
1906 – ขาวแดง
1,290.00 ฿
1907 – ราตรีน้ำเงิน
1,290.00 ฿
1908 – ระบายชมพู
1,290.00 ฿