• พวงหรีดดอกไม้สดวงกลม โทนสีหลากหลาย น่ารัก

  พวงหรีดดอกไม้สด 0211

  by

  2017-01-27


  4.55
  พวงหรีดดอกไม้สดส่งในนาม คุณชยาวุธ จิระธันห์ และครอบครัว ณ วัดสารอด
 • พวงหรีดดอกไม้สดโทนสีสุภาพ แสดงความอาลัย

  พวงหรีดดอกไม้สด 0702

  by

  2017-01-29


  4.55
  พวงหรีดดอกไม้สดส่งในนาม Saint John Mary International School ณ วัดเทพศิรินทราวาส
 • พวงหรีดดอกไม้สดโทนสีม่วงชมพูอ่อน แสดงความเสียใจ

  พวงหรีดดอกไม้สด 0506

  by

  2017-01-31


  4.55
  พวงหรีดดอกไม้สดส่งในนาม ทวีศักดิ์ ธีระเกียรติกำจร ที่ปรึกษาประธานกรรมการ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ณ วัดธาตุทอง
 • พวงหรีดดอกไม้สดหลากหลายสี เพื่อแสดงความเสียใจ

  พวงหรีดดอกไม้สด 0314

  by

  2017-01-05


  45
  พวงหรีดดอกไม้สดส่งในนาม บริษัท สยามชอร์ไซด์เซอร์วิส จำกัด ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม
 • พวงหรีดพัดลมทรงสูง สวยงาม

  พวงหรีดพัดลม 1006

  by

  2017-01-06


  45
  พวงหรีดพัดลมส่งในนาม Process Technology and Services (PTS)
 • พวงหรีดดอกไม้สดสีสันสวยงาม แดงตัดขาว แสดงความเสียใจ

  พวงหรีดดอกไม้สด 0107

  by

  2017-01-30


  45
  พวงหรีดดอกไม้สดส่งในนาม รศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ ประธานสภาคณาจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ณ วัดเทพลีลา
1 2 3

ร้านพวงหรีด “หรีดมาลา” ขอนำเสนอภาพตัวอย่างพวงหรีดที่เราจัดส่งให้ลูกค้าตามวัดต่างๆ ทั่วกรุงเทพและพื้นที่ใกล้เคียงตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2017 ขอขอบคุณสำหรับความไว้วางใจของท่าน ในการให้เราเป็นตัวแทนความรู้สึกอาลัยนะคะ หรีดมาลาจัดส่งพวงหรีดฟรีทุกวัดภายในกรุงเทพและพื้นที่ใกล้เคียงค่ะ

ของดส่งพวงหรีดในวันที่ 16-17 ก.ค. เนื่องจากตรงกับวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยยังเปิดให้บริการวันในที่ 15 ก.ค. เวลา 8.00-21.00 น. และเปิดอีกครั้ง วันที่ 17. ก.ค. เวลา 12.00 น. ค่ะ Dismiss