สินค้าโปรโมชั่น

Card image cap

วัดประจำรัชกาลแห่งราชวงศ์จักรีที่คนไทยทุกคนต้องรู้!

วัดประจำรัชกาลแห่งราชวงศ์จักรีเป็นวัดที่มีมาตั้งแต่ปฐมกษัตริย์แล้ว โดยส่วนมากมักเป็นวัดที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้างขึ้นหรือบูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่ แต่คนไทยส่...

รายละเอียดเพิ่มเติม
Card image cap

ทำบุญไหว้พระ 10 วัดศักดิ์สิทธิ์ เสริมสร้างความเป็นสิริมงคล

ประเทศไทยเรานั้นเป็นประเทศที่ถือได้ว่ามีวัดศักดิ์สิทธิ์อยู่มากมายเกือบทั่วประเทศที่กระจายไปตามจังหวัดและภูมิภาคต่าง ๆ แต่น้อยคนนักที่จะทราบว่ามีเพียงไ...

รายละเอียดเพิ่มเติม
Card image cap

ไขข้อสงสัย! เหตุใดพิธีงานศพของชาวมุสลิมจึงต้องจัดภายใน 24 ชั่วโมง

Credit by: http://islamhouse.muslimthaipost.com/article/20773   เพื่อน ๆ ทราบหรือไม่คะว่า “พิธีงานศพของชาวมุสลิม” เป็นพิธีที่ต้องจัดขึ้นภายในเวลา...

รายละเอียดเพิ่มเติม
Card image cap

ขั้นตอนการประกอบพิธีงานศพของชาวคริสต์และคติความเชื่อ

ในแต่ละศาสนาย่อมมีคติความเชื่อและขั้นตอนการประกอบพิธีงานศพที่แตกต่างกัน ไม่เว้นแม้แต่พิธีงานศพของชาวคริสต์ค่ะ ซึ่งชาวคริสต์เองก็แบ่งแยกออกเป็นหลายนิกา...

รายละเอียดเพิ่มเติม
Card image cap

คติความเชื่อและความหมายที่ซ่อนอยู่ในพิธีงานศพของชาวพุทธ

Credit by: https://sites.google.com/site/siriwansreetan/follow-me/blog/deathawarenesssaveourplanet?tmpl=%2Fsystem%2Fapp%2Ftemplates%2Fprint%2F&sho...

รายละเอียดเพิ่มเติม