สินค้าโปรโมชั่น

Card image cap

How to ดูแลพวงหรีดดอกไม้สดอย่างไรให้เหี่ยวช้า

พวงหรีดดอกไม้สดถือเป็นเครื่องแสดงความเสียใจ ความเคารพและความรำลึกนึกถึงผู้ตายในงานศพมาเป็นเวลานานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 แต่สิ่งหนึ่งที่คนทุกคนมักพบเห็...

รายละเอียดเพิ่มเติม
Card image cap

อัปเดตข้อมูลใหม่ ปี 2021 พวงหรีดดอกไม้สด จุดเปลี่ยนธรรมเนียมงานศพในเมืองไทย

วัฒนธรรมถือเป็นมรดกตกทอดที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงให้เข้ากับยุคสมัย วิถีชีวิตของคนในสังคมที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัยหรือเทคโนโลยีอยู่เสมอ ธรรมเนียม...

รายละเอียดเพิ่มเติม
Card image cap

ข้อปฎิบัติเมื่อต้องไปร่วมงานศพผู้ป่วยโควิด-19

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้รัฐบาลมีมาตราการงดการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมากที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ...

รายละเอียดเพิ่มเติม
Card image cap

“ฉลองอัฐิ” พิธีสำคัญของชาวพุทธที่ต้องทำเมื่อคนสำคัญจากไป

พิธีฉลองอัฐิ หรือที่บางคนเรียกว่า ทำบุญกระดูก เป็นพิธีสำคัญที่ชาวไทยพุทธจะนิยมทำกันเพื่อแสดงความกตัญญูต่อผู้ล่วงลับซึ่งอาจจะเป็นบิดามารดาหรือคนที่เคาร...

รายละเอียดเพิ่มเติม
Card image cap

โลกหลังความตาย ความเชื่อที่ฝังรากในพิธีกรรมของศาสนา

โลกหลังความตาย เป็นปริศนา เป็นความเชื่อและความศรัทธาของผู้คนนับตั้งแต่มนุษย์เริ่มก่อร่างวัฒนธรรม ความคิดขึ้นมาบนโลกใบนี้  แม้ไม่มีใครสามารถให้คำต...

รายละเอียดเพิ่มเติม