Monthly Archives: March 2017

พวงหรีดทางเลือก ให้เกียรติเจ้าภาพ ส่งต่อได้บุญ

พวงหรีดทางเลือก ให้เกียรติเจ้าภาพ ส่งต่อได้บุญ   เมื่อพูดถึงพวงหรีด คนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงพวงหรีดดอกไม้สดเป็นอย่างแรก เพราะไม่ว่างานศพไหนๆ ก็นิยมส่งพวงหรีดดอกไม้สดไปแสดงความเสียใจเป็นหลัก นอกจากจะใช้ภาษาดอกไม้แสดงออกแทนความเสียใจแล้ว ความสวยงามของดอกไม้ยังช่วยทำให้บรรยากาศที่โศกเศร้าดูสดชื่นขึ้น ปลอบประโลมจิตใจผู้สูญเสียได้เป็นอย่างดี   แต่หลังเสร็จงาน พวงหรีดดอกไม้เหล่านี้จะเหี่ยวเฉาไปตามอายุเป็นที่น่าเสียดาย ทำให้มีผู้จุดประกายความคิดว่าน่าจะมีพวงหรีดที่หลังจากใช้แสดงความเสียใจแล้ว[...]