Monthly Archives: October 2021

วิธีดูแลพวงหรีดดอกไม้สด
How to ดูแลพวงหรีดดอกไม้สดอย่างไรให้เหี่ยวช้า

พวงหรีดดอกไม้สดถือเป็นเครื่องแสดงความเสียใจ ความเคารพและความรำลึกนึกถึงผู้ตายในงานศพมาเป็นเวลานานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 แต่สิ่งหนึ่งที่คนทุกคนมักพบเห็นเวลาไปร่วมงานศพ พวงหรีดดอกไม้จะเริ่มเหี่ยวเมื่อเวลาผ่านไป ซึ่งอาจจะทำให้ภาพรวมออกมาดูไม่สวยงาม หรีดมาลาจึงนำเทคนิคการดูแลดอกไม้ง่าย ๆ ใช้ได้จริงและราคาไม่แพงมานำเสนอ เพื่อให้พวงหรีดทุกพวงสามารถคงความสดไว้ได้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ สาเหตุที่ดอกไม้เหี่ยว ก่อนที่เราจะไปดูเทคนิค หรีดมาลาชวนมาฟังก่อนว่าทำไมดอกไม้ถึงเหี่ยว โดยธรรมชาติดอกไม้อาศัยน้ำและสารอาหารจากลำต้นและรากมาหล่อเลี้ยงให้ดอกไม้ยังคงสดอยู่เสมอ เมื่อช่างจัดดอกไม้ตัดออกจากต้นมาประดับบนพวงหรีด[...]