1517 – ต้นหมากเหลือง
1,290.00 ฿
1512 – ต้นไทรเกาหลี
1,090.00 ฿
1516 – ต้นหมากเหลือง
1,290.00 ฿
1513 – ต้นหมากเหลือง
1,290.00 ฿