พิธีงานศพในศาสนาต่าง ๆ

Credit by: http://www.popcornfor2.com/content/-news-52438

พิธีงานศพในศาสนาต่าง ๆ นั้นถือเป็นพิธีกรรมหลังความตายที่บุคคลในครอบครัวและญาติสนิทมิตรสหายพึงกระทำให้แก่ผู้วายชนม์เป็นครั้งสุดท้าย โดยในประเทศไทยนั้นมีความเชื่อและขั้นตอนการปฏิบัติที่แตกต่างกันไปในแต่ละศาสนา ได้แก่ พิธีศพแบบชาวพุทธ, พิธีศพแบบคริสต์ศาสนา และพิธีศพของศาสนาอิสลาม วันนี้หรีดมาลาจะมาอธิบายเกี่ยวกับความเชื่อและขั้นตอนของการจัดพิธีงานศพทั้ง 3 ศาสนาอย่างคร่าว ๆ กันค่ะ

 

พิธีงานศพ-พิธีงานศพแบบชาวพุทธ

Credit by: http://www.popcornfor2.com/content/-news-52438

1. พิธีงานศพแบบชาวพุทธ

“พิธีงานศพแบบชาวพุทธ” ถือเป็นพิธีกรรมที่ชาวไทยพุทธรู้จักและคุ้นเคยเป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะ ซึ่งชาวไทยพุทธมีความเชื่อเกี่ยวกับความตายว่าเป็นการดับของขันธ์ 5 อันได้แก่ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ นอกจากนี้ยังมีความเชื่อเกี่ยวกับ “การเวียนว่ายตายเกิด” ทำให้ชาวไทยพุทธเน้นไปที่การประกอบพิธีกรรมมากกว่า เพราะเชื่อว่าการจัดพิธีงานศพให้แก่ผู้วายชนม์นั้นจะช่วยให้วิญญาณของผู้ล่วงลับไปสู่สุคติภูมิค่ะ ยิ่งไปกว่านั้นการจัดพิธีงานศพอย่างพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีสวดอภิธรรมศพเป็นเวลาหลายวันเป็นอีกหนทางหนึ่งที่ช่วยประคับประคองและเยียวยาความรู้สึกของบุคคลในครอบครัวหรือญาติสนิทมิตรสหายที่ยังมีชีวิตอยู่ให้คลายความโศกเศร้าจากการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักลงได้บ้าง และยังทำให้ได้ตระหนักถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสังขารอีกด้วยค่ะ ส่วนขั้นตอนการประกอบพิธีงานศพแบบชาวไทยพุทธแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนใหญ่ ๆ ได้แก่ ขั้นตอนการอาบน้ำศพ, ขั้นตอนการบำเพ็ญกุศลและการสวดอภิธรรมศพ, ขั้นตอนการฌาปนกิจ และขั้นตอนการเก็บอัฐิ ซึ่งแต่ละขั้นตอนของพิธีงานศพล้วนแต่แฝงสัจธรรมแห่งชีวิตค่ะ

 

พิธีงานศพ-พิธีงานศพแบบคริสต์ศาสนา

Credit by: https://www.learnreligions.com/christian-funeral-or-memorial-service-700371

2. พิธีงานศพแบบคริสต์ศาสนา

“พิธีงานศพแบบคริสต์ศาสนา” ชาวคริสต์มีความเชื่อเกี่ยวกับความตายในแต่ละนิกายที่แตกต่างกันไปค่ะ อย่างเช่น นิกายคาทอลิกเชื่อว่าเป็นภาวะที่ร่างกายและวิญญาณแยกออกจากกัน เมื่อเสียชีวิต ร่างกายที่เป็นสสารจะกลายเป็นธุลีตามเดิม ขณะที่วิญญาณที่แยกออกจากร่างกายจะถูกนำไปพิพากษาตามบาปบุญของตนค่ะ ส่วนนิกายโปรเตสแตนต์เชื่อว่าเมื่อมนุษย์สิ้นชีวิตลงจะได้กลับไปมีชีวิตอันเป็นนิรันดร์ นั่นคือกลับไปอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าบนสวรรค์อันเป็นที่อยู่อย่างถาวร ซึ่งพระเจ้าได้ทรงเตรียมไว้สำหรับมนุษย์ผู้ที่มีความเชื่อและศรัทธาในพระองค์นั่นเองค่ะ สำหรับขั้นตอนในการจัดพิธีงานศพแบบคริสต์ศาสนามี 4 ขั้นตอนด้วยกันคือ ขั้นตอนการสวดศพทางคริสต์ศาสนา, ขั้นตอนการนำร่างผู้เสียชีวิตลงโลงศพ, ขั้นตอนพิธีมิสสา และขั้นตอนพิธีฝังศพที่สุสานค่ะ

 

พิธีงานศพ-พิธีงานศพแบบศาสนาอิสลาม

Credit by: http://oknation.nationtv.tv/blog/Newspaper/2015/07/page5

3. พิธีงานศพแบบศาสนาอิสลาม

สำหรับความเชื่อเกี่ยวกับ “ความตาย” นั้น ชาวมุสลิมเชื่อว่าเป็นการกลับสู่ความเมตตาของพระผู้เป็นเจ้าหรือพระอัลเลาะฮ์ ซึ่งเรียกว่า “อายัล” ดังนั้นจึงถือว่าไม่ใช่การดับสูญหรือการสูญเสีย แต่เป็นการเคลื่อนย้ายสถานที่จากโลกหนึ่งไปสู่อีกโลกหนึ่ง นอกจากนั้นยังถือว่าเนื้อแท้ของมนุษย์เป็นเพียง “วิญญาณ (รูห์)” ที่ยังคงสภาพอยู่ ไม่ใช่เรือนร่างอันเป็นวัตถุ และเตรียมพร้อมสำหรับการเคลื่อนย้ายไปสู่ชีวิตใหม่อีกด้วยค่ะ สำหรับขั้นตอนของ “พิธีงานศพแบบอิสลาม” มีขั้นตอนคร่าว ๆ ดังนี้คือ เมื่อมีผู้ล่วงลับ ชาวมุสลิมจะทำหน้าที่ในการอาบน้ำทำความสะอาดศพและห่อผ้าขาว พร้อมสวดวิงวอนอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ และนำไปฝังที่สุสานหรือ “กุโบร์” ภายใน 24 ชั่วโมง หรือฝังให้เร็วที่สุด โดยฝังในท่านอนตะแคงส่วนศีรษะและใบหน้าหันไปทางทิศตะวันตก ซึ่งเป็นทิศที่ตั้งของวิหารกะบะฮ์ที่ตั้งอยู่ในนครเมกกะนั่นเองค่ะ

ถึงแม้ความเชื่อและขั้นตอนพิธีงานศพของทั้งสามศาสนาที่หรีดมาลาได้นำมาอธิบายนั้นจะมีความแตกต่างกันไป แต่ก็มีจุดมุ่งหมายเดียวกันก็คือให้เกียรติและรำลึกถึงคุณงามความดีของผู้ล่วงลับเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่นั่นเองค่ะ


Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'replace_billing_time_with_dropdown' not found or invalid function name in /var/www/html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 324