Monthly Archives: June 2021

ความเชื่อต่าง ๆ ที่ฝังลึกอยู่ในพิธีศพ

ความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตาย ความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายเป็นหนึ่งความเชื่อที่ผูกติดผู้คนมาทุกยุคทุกสมัย แม้เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์จะก้าวหน้าไปมาก แต่ความเชื่อนี้ยังเป็นที่ยอมรับและปฏิบัติเป็นขั้นตอนในพิธีงานศพจนหลายคนไม่ทราบถึงความหมายและการเปรียบเปรยที่คนรุ่นก่อนได้ฝากฝังไว้ บทความนี้หรีดมาลาเชิญชวนผู้อ่านมารู้จักพิธีกรรมความเชื่อเกี่ยวชีวิตหลังความตายว่ามีอะไรบ้าง และความเชื่อในพิธีกรรมเหล่านี้มีอะไร   ที่มา https://goo.gl/aup3wg อาบน้ำศพ เป็นพิธีแรกหลังจากตาย โดยญาติจะช่วยการทำความสะอาดศพอย่างพิถีพิถันเพื่อให้วิญญาณของผู้ตายหมดห่วงและมีเนื้อตัวที่สะอาดเมื่อเดินทางไปโลกหน้า โดยในสมัยก่อนจะนิยมน้ำต้มเดือดผสมน้ำเย็นมากอาบ แล้วค่อยนำขมิ้น มะกรูดมาเช็ดถูให้ทั่วร่างกาย[...]