Category Archives: บทความ

ขั้นตอนการประกอบพิธีงานศพของชาวคริสต์และคติความเชื่อ

ในแต่ละศาสนาย่อมมีคติความเชื่อและขั้นตอนการประกอบพิธีงานศพที่แตกต่างกัน ไม่เว้นแม้แต่พิธีงานศพของชาวคริสต์ค่ะ ซึ่งชาวคริสต์เองก็แบ่งแยกออกเป็นหลายนิกาย และแต่ละนิกายก็มีคติความเชื่อเรื่องโลกแห่งความตายที่ไม่เหมือนกันด้วย แต่น้อยคนนักที่จะทราบเกี่ยวกับคติความเชื่อเหล่านี้ วันนี้หรีดมาลาจะมาให้ความรู้กันค่ะว่าชาวคริสต์ในแต่ละนิกายมีความเชื่อเรื่องโลกหลังความตายอย่างไรกันบ้าง แล้วการประกอบพิธีงานศพมีขั้นตอนใดกันบ้างค่ะ Credit by: https://www.govivigo.com/reviews/501-4-สถานที่สำคัญใน-ต-ดอนกระเบื้อง   คติความเชื่อของชาวคริสต์ ชาวคริสต์มีความเชื่อในเรื่องการตายแล้วฟื้น จึงเปรียบ “ความตาย”[...]

พิธีทำบุญครบรอบวันตาย
พิธีทำบุญครบรอบวันตาย อุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับ

Credit by: https://www.facebook.com/dechaboon4u/ “พิธีทำบุญครบรอบวันตาย” เป็นพิธีที่มีความสำคัญไม่แพ้พิธีอื่นเลยค่ะ เนื่องจากเป็นพิธีที่เจ้าภาพ ครอบครัว และญาติสนิทมิตรสหายของผู้ล่วงลับทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิต เพื่อให้ผู้ล่วงลับได้รับผลบุญและเดินทางไปสู่ภพภูมิที่ดีค่ะ วันนี้หรีดมาลาจะมาอธิบายถึงเรื่องราวและขั้นตอนในการปฏิบัติของพิธีนี้กันค่ะ“พิธีทำบุญครบรอบวันตาย” เป็นพิธีที่มีความสำคัญไม่แพ้พิธีอื่นเลยค่ะ เนื่องจากเป็นพิธีที่เจ้าภาพ ครอบครัว และญาติสนิทมิตรสหายของผู้ล่วงลับทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิต เพื่อให้ผู้ล่วงลับได้รับผลบุญและเดินทางไปสู่ภพภูมิที่ดีค่ะ[...]

พิธีลอยอังคาร
ส่งดวงวิญญาณผู้ล่วงลับสู่ภพภูมิที่ดีด้วย “พิธีลอยอังคาร”

Credit by: https://lifestyle.campus-star.com/knowledge/87659.html “พิธีลอยอังคาร” ถือเป็นขั้นตอนหนึ่งที่มีความสำคัญไม่แพ้ขั้นตอนอื่นเลยค่ะ เพราะพิธีนี้เป็นพิธีที่เราจะทำให้กับผู้ล่วงลับเป็นครั้งสุดท้ายด้วยการส่งดวงวิญญาณของเขาไปสู่ภพภูมิที่ดีและมีความสงบร่มเย็นนั่นเองค่ะ วันนี้หรีดมาลาจะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องราวเกี่ยวกับพิธีและขั้นตอนการปฏิบัติที่ถูกต้องกันค่ะ“พิธีลอยอังคาร” ถือเป็นขั้นตอนหนึ่งที่มีความสำคัญไม่แพ้ขั้นตอนอื่นเลยค่ะ เพราะพิธีนี้เป็นพิธีที่เราจะทำให้กับผู้ล่วงลับเป็นครั้งสุดท้ายด้วยการส่งดวงวิญญาณของเขาไปสู่ภพภูมิที่ดีและมีความสงบร่มเย็นนั่นเองค่ะ วันนี้หรีดมาลาจะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องราวเกี่ยวกับพิธีและขั้นตอนการปฏิบัติที่ถูกต้องกันค่ะ เรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับพิธีลอยอังคาร “พิธีลอยอังคาร” นี้ถือเป็นขั้นตอนที่ผู้ยังมีชีวิตจะกระทำให้กับผู้ล่วงลับเป็นครั้งสุดท้าย สันนิษฐานว่าน่าจะได้รับคตินิยมมาจากประเทศอินเดีย เนื่องจากคนอินเดียถือว่าแม่น้ำคงคาเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์และชำระบาปได้[...]

สวดหน้าศพ
สาระน่ารู้และขั้นตอนของงานบำเพ็ญกุศล “พิธีสวดอภิธรรม”

“การจัดงานบำเพ็ญกุศล” หรือ “พิธีสวดอภิธรรม” นั้นถือว่าเป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งที่มีจุดประสงค์เพื่อให้เจ้าภาพ ครอบครัว และเครือญาติได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิต อีกทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงความเคารพนับถือและความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ล่วงลับด้วยค่ะ วันนี้หรีดมาลาจะมาอธิบายถึงเรื่องราวเกี่ยวกับพิธีสวดอภิธรรมศพและขั้นตอนการปฏิบัติของพิธีนี้ให้ทุกคนได้ทราบกันค่ะ Credit by: http://www.buchasangkapan.com เกร็ดความรู้เกี่ยวกับพิธีสวดอภิธรรม ตามประเพณีไทยแล้ว ก่อนที่จะทำการฌาปนกิจศพก็จะมีการจัดงานบำเพ็ญกุศลหรือ “พิธีสวดอภิธรรม”[...]